08:00

EduTech 2018

08:00

התכנסות ורישום

09:00

דברי פתיחה
פלי הנמר

09:10

טכנולוגיה משנה פדגוגיה
אורי בן ארי

09:25

ברכות
יפה בן דוד
עו"ד רוית   דום
רוני דיין

10:00

מושב ראשון

10:00

בית ספר של העתיד
Dr. Guoli  Liang

10:20

בית הספר 3.0
Mr. Jukka Tulivuori

10:40

קמפוס וירטואלי בישראל
מירב חורב

11:00

הפסקת קפה

11:30

מושב שני

11:30

פנל מנהלי בתי ספר חדשניים ומיוחדים
גנאדי קמנצקי
שוש  קיפר
יהודה קונפורטס
מיקי אריאן כדריה
דרור  אלוני
ד"ר קרן  רז-נצר
מקס סיון
אלי פרץ

12:15

פאנל הורים לילדים מיוחדים מספרים על נס
חגית רון רבינוביץ'
אורלי לייפר
רינה כהן
קארן  מן - לוי

12:45

מושב שלישי

12:45

עתיד המציאות המדומה VR במערכת החינוך –
לירון  צוקרמן – כנען

12:55

מערכת VR ללימודי מדעים – גוף האדם
פרופ' אסתר אינסה קלדרון

13:05

STORY BOT
חן לב

13:15

בית הספר העתידי בעולם הגלובלי החדש
עו"ד רוית   דום

13:25

סיום משוער
Open Accessibilty Menu