08:00

EduTech 2018

08:00

התכנסות ורישום

09:00

דברי פתיחה
פלי הנמר

09:10

בית הספר של העתיד- האתגר הבא

09:25

ברכות
עו"ד רוית   דום
יפה בן דוד

10:00

הרצאת אורחים TBA

11:35

חשיבות הטכנולוגיה בחינוך המיוחד TBA

12:00

פנל מנהלי בתי ספר חדשניים ומיוחדים

12:35

פנל פתרונות טכנולוגיים לתקשוב בחינוך

13:05

הורים לילדים מיוחדים מדברים

13:50

איך מתכננים את בתי הספר של העתיד. פאנל ארכיטקטים

14:15

סיום וארוחת צהרים
Open Accessibilty Menu