מיקי אריאן כדריה

מיקי אריאן כדריה

M21 אגף בכיר מיפוי ותכנון מנהל הפיתוח

הרצאות מפי מיקי אריאן כדריה:

דוברים נוספים באירוע EduTech 2018

Open Accessibilty Menu